Saltar al contenido
Kenkokan :  Tienda de Artes Marciales y Deportes de Contacto

Programa pase de grado a Cinturón Negro, 2º Dan

Cinturon negro aikido segundo dan
  • Koryu Dai San : Suwari Waza + Tachi Waza + Tanto Dori
  • Randori

KORYU DAI SAN :  SUWARI WAZA + TACHI WAZA + TANTO DORI

Koryu Dai San

Suwari-waza 

1. Oshi-taoshi 
2. Gyaku-gamae-ate 
3. Kote-gaeshi 
4. Ryote-mochi-sukui-nage 
5. Tentai-kote-hineri 
6. Shiho-nage 
7. Gedan-ate 
8. Hiji-kime

Tachi-waza

1. Kote-mawashi 
2. Uchi-tenkai-nage 
3. Gyaku-gamae-ate 
4. Hiji-kime 
5. Mae-otoshi 
6. Ushiro-waza-mae-otoshi 
7. Ushiro-waza-tentai-kote-hineri 
8. Mune-tori-kata-gatame

Tanto-dori 

1. Ushiro-ate 
2. Gyaku-gamae-ate 
3. Tentai-oshi-taoshi 
4. Ushiro-ate 
5. Ude-gatame 
6. Kote-gaeshi 
7. Tentai-kote-hineri 
8. Shomen-giri-gendan-ate

Abrir chat
1
¡Hola!
¿En qué puedo ayudarte?